CFGM
CFGS

Des del curs 2017-18 el CIFP Son Llebre participa en el programa Erasmus+, aprovat pel Parlament europeu pel període 2014-2020, que va entrar en vigència l’1 de gener de 2014.

Erasmus + és el programa de la Unió Europea per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport que té com a objectiu modernitzar i fer més internacionals el sistemes d’educació i formació a Europa.

A l’estat espanyol és el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), Organisme Autònom dependent del Ministeri d’Universitats, qui actua com a Agència Nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d’impacte del programa Erasmus+ en l’àmbit de l’Educació i la formació (2014-2020), a més d’altres iniciatives i programes educatius europeus.

Així mateix, coordina i participa en projectes nacionals i internacionals i té, a més, entre les seves funcions la de contribuir a una major projecció internacional de el sistema universitari espanyol i la seva oferta.

En aquest àmbit de l’Educació i la Formació s’ofereixen oportunitats d’aprenentatge a l’estranger per a totes les persones i en tots els sectors educatius: Educació Superior, Formació Professional, Educació Escolar i Educació de Persones Adultes. Per tant, permet que estudiants, personal, docents i formadors i formadores puguin realitzar tant mobilitats d’estudis o pràctiques com de docència i formació.

D’aquesta manera, la participació en el programa Erasmus+ permet que l’alumnat del CIFP Son Llebre pugui dur a terme estades en empreses o centres de treball d’un altre país europeu per a la realització de pràctiques en empreses (mòdul de FCT) i que el personal docent pugui realitzar mobilitats per a formació o impartir docència en altres organismes, institucions, etc. de la EU.

Les mobilitats d’estudiants per a pràctiques tenen com a finalitat contribuir a que les persones s’adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que adquireixen experiència laboral. Aquestes pràctiques poden anar acompanyades, en cas necessari, de cursos de preparació o de cursos d’actualització en la llengua d’acollida o de treball. El centre sol·licita ajudes per a la realització del període complet de pràctiques a l’estranger (tres mesos) en el cas de l’alumnat dels Cicles formatius de Grau Superior i d’unes cinc setmanes en el cas de l’alumnat del CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència.

Les ajudes tenen com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (principalment despeses de viatge, allotjament, de manutenció i assegurança) derivades de l’estada a l’estranger.

Les convocatòries en què ha participat el centre des del curs 2017-18 són:

CFGM. Consorci de la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears:

CFGS. Projectes propis gestionats amb el SEPIE: