CFGM
CFGS

CONVOCATÒRIES ALUMNAT 2020/21

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Resolució definitiva admeses i exloses 2018

Resolució definitiva admeses i exloses 2019

Resolució definitiva admeses i exloses 2020

Resolució provisional admeses i exloses 2018

Resolució provisional admeses i exloses 2019

Resolució provisional admeses i exloses 2020

Convocatoria de selecció 2021 (projecte 2018)

Convocatoria de selecció 2021 (projecte 2019)

Convocatoria de selecció 2021 (projecte 2020)