CFGM
CFGS

CONVOCATÒRIES ALUMNAT 2021/22

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Resolució definitiva admeses i exloses

Resolució provisional admeses i exloses

Convocatòria de selecció 2022
(projecte 2019)

Convocatòria de selecció 2022
(projecte 2020)